Powiat Sanocki pozyskał grant w maksymalnej wysokości w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

W ramach kwoty otrzymanej z grantu tj. 100 tys. zł Powiat Sanocki zakupił 35 szt. nowych laptopów wraz z oprogramowaniem oraz mobilnym internetem. W najbliższym czasie sprzęt zostanie przekazany dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat, by umożliwić zdalną naukę nauczycielom i uczniom.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

„Zdalna Szkoła” to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła” (Oś I : Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach)