16 marca 2012, 14:51

Wybór ofert

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 16 marca 2012r. dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.

Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od dostarczenia przez Oferentów uaktualnionych ofert zadania publicznego dostosowanych do przyznanego dofinansowania a także dofinansowania z innych źródeł. Dokumenty ( nowy wniosek o dotację) należy dostarczyć do 23.03.2012r. pokój nr 45 Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie uaktualnionego wniosku o dofinansowanie będzie skutkowało utratą dofinansowania.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie równe wnioskowanemu, nie przedstawiają uaktualnienia, zostaną poinformowane o terminie podpisania umowy.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988