14 sierpnia 2014, 13:56

W razie burzy Orliki będą zamknięte!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 sierpnia 2014 roku obiekty sportowe ORLIK zlokalizowane w Sanoku przy Zespole Szkół nr 2, ul. Stróżowska 15 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zagrody 1 będą zamknięte dla użytkowników zajęć sportowych.

Na zajęcia sportowe i rekreacyjne zapraszamy ponownie od 16 sierpnia 2014 roku.

Z uwagi na zjawisko nasilenia się w ostatnim okresie gwałtownych zmian pogody, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które w jakikolwiek sposób mogą spowodować podniesienie poziomu ryzyka utraty zdrowia przez korzystających z boisk, do czasu ustania przyczyn obiekt pozostanie decyzją animatora zamknięty.

Przypominamy jednocześnie, że od korzystających z infrastruktury sportowej kompleksu w każdym przypadku wymagać się będzie bezwzględnego przestrzegania regulaminu obiektu i stosowania się do poleceń animatorów.