2 marca 2015, 12:39

Otwarcie sezonu na obiektach ORLIK

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2015r. zaplanowano otwarcie sezonu na obiektach ORLIK zlokalizowanych w Sanoku przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zagrody 1 oraz przy Zespole Szkół nr 2, ul. Stróżowska 15, pomiędzy godz. 15.00 a 19.00.

Obiekty w marcu 2015r będą dostępne, wg załączonego poniżej harmonogramu, dlatego w celu rezerwacji poszczególnych boisk prosimy o kontakt osobisty z animatorami:

- ORLIK przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska – Karolina ŁOŻAŃSKA I Jakub JAKLIK, tel. 500 589 495,

- ORLIK przy I liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, ul. Zagrody 1 – Damian POPOWICZ i Robert CIEPŁY, tel. 500 627 879,

Jednocześnie informujemy, że w święta, w czasie okresowych zabiegów konserwacyjnych oraz w dni o niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, silny wiatr, śnieg) obiekty będą nieczynne. W przypadkach nagłej zmiany pogody w trakcie zajęć, każdorazowo decyzję o zamknięciu obiektu podejmie Animator obecny na miejscu.

Przypominamy, że każdy użytkownik korzystający z boisk potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na branie udziału w organizowanych na obiekcie zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Od korzystających z infrastruktury sportowej kompleksów wymagać się będzie bezwzględnego przestrzegania regulaminu obiektu i stosowania się do poleceń animatorów. Przy korzystaniu z boisk należy też pamiętać o stosowaniu odpowiedniego obuwia.