Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km 0+004.75 do 0+526.30 w Sanoku

Cel projektu: Przebudowa drogi powiatowej o nr 2236R ul. 800-lecia,
w miejscowości Sanok.

Efekty projektu: Nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości 522 mb, chodniki z kostki betonowej o długości łącznej 1004 mb, przebudowa dwóch skrzyżowań .

Planowany termin realizacji inwestycji 2020 rok.