Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285

Cele projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej o nr 2205R Czerteż – Strachocina, w miejscowościach: Czerteż, Kostarowce i Strachocina.

Jej początek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 886 Sanok-Domaradz. Droga przebiega w całości przez obszar Gminy Sanok.

Efekty projektu: Nowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości 5,3 km, poszerzenie jezdni do parametrów drogi klasy Z, budowa chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 600 mb oraz zatoki autobusowej, przebudowa dwóch skrzyżowań.

Planowany termin realizacji inwestycji 2020-2021 rok.