Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów – Besko w km 2+475 do 3+125 w m. Besko

Cel projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej o nr 2060R Wzdów - Besko, w miejscowości Besko ( ul. Starowiejska).

Inwestycja stanowi kontynuację przebudowy drogi powiatowej, połączonej
w miejscowości Besko z drogą krajową DK 28 Zator-Medyka.

Efekty projektu: Nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości 650 mb, odcinkowe poszerzenie jezdni, budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 370 mb, przebudowa dwóch skrzyżowań.

Planowany termin realizacji inwestycji 2020 rok.