Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód- Tyrawa Wołoska w km 1 + 616

Cele projektu:

- Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1 + 616, w miejscowości Tyrawa Solna.

- Poprawa spójności sieci drogowej powiatu sanockiego.

- Podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg.

Efekty projektu: Nowy obiekt mostowy będzie w pełni normatywnym
i funkcjonalnym obiektem mostowym.

Planowany termin realizacji inwestycji 2019 - 2020 rok.