Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Wizyta robocza w Humennym na Słowacji 27 wrzesnia 2012r.

W dniu 27 września 2012 r. odbyło się spotkanie robocze na radzie budowy w Humennym na Słowacji.
Stronę polską reprezentowali:
1. Krystyna Chrząszcz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
2. Sebastian Koń – koordynator projektu
3. Monika Starejki – asystent koordynatora projektu
4. Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg
5. Zenon Stryjak – tłumacz
Stronę Słowacką reprezentowali m.in. Ing. Vasil Guzan koordynator projektu Partnera Wiodącego oraz Ing. Leopold Miženko menadżer projektu.
Na spotkaniu omówiono następujące sprawy:
1. Projekt budowlany drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany m.in. pod kątem ilości zatok autobusowych,
2. Procedury wprowadzania zmian w projekcie,
3. Rozliczenie finansowe projektu ( rozważenie możliwości szybszego zrefundowania poniesionych kosztów przez Powiat Sanocki),
4. Sprawozdanie partnerów projektu dotyczące stopnia zaawansowania robót,
5. Ustalenie ostatecznego terminu organizacji konferencji w Sanoku.

Strona polska poinformowała również Partnera Wiodącego o stopniu zaawansowania robót budowlanych na drodze powiatowej.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988