Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz aneksu do umowy - Snina 24.01.2012r

W dniu 14.10.2011 r. została podpisana umowa o dofinasowanie nr WTSL.01.01.00-84-278/10-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatmi Medzilaborce - Humenne - Snina - Sanok”. Ze względu na przesunięcia w realizacji całego projektu został podpisany aneks do umowy o dofinasowanie, jak również aneks do umowy partnerskiej.

Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej powiązano z konferencją na rozpoczęcie projektu w dniu 24.01.2012r w Sninie, zorganizowaną przez Partnera Wiodącego Zarząd Dróg Preszowskiego Województwa Samorządowego (Sprava a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja).

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988