Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Konferencja

W dniu 19 października 2012 r. o godz. 11.00 w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku odbyła się konferencja podsumowująca inwestycje drogowe realizowane w ramach projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok”. Po stronie polskiej zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km 0+000 do 8+150” w miejscowościach Prusiek i Niebieszczany. Po stronie słowackiej zrealizowano 3 odcinki dróg Okresach Snina, Medzilaborce i Humenne.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście ze Słowacji (Partnera Wiodącego) Wojewódzkiego Zarządu Dróg z Preszowa reprezentowanego przez Dyrektora Ing. Vladimíra Kozáka. Ze strony polskiej (partnera projektu) udział wzięli:

  1. Członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego,
  2. Członkowie Rady Powiatu Sanockiego,
  3. Personel Projektu,
  4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
  5. Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,

oraz

  1. przedstawiciele Konsorcjum Budowlanego Rejonu Budowy Dróg i Mostów z Krosna oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych ze Sanoka,
  2. Inspektor Nadzoru.

Program konferencji

Instytut Techniki

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku

Sanok, 19.10 2012

11.00 – 11.30

11.00

Moderator – Sebastian Koń

Powitanie gości w imieniu Starosty Sanockiego i odczytanie podziękowań od Marszałka Województwa Podkarpackiego p. Mirosława Karapytę oraz Wojewody Podkarpackiego p. Małgorzatę Chomycz – Śmigielską

11.20

Sebastian Niżnik – Starosta Sanocki

Rozpoczęcie konferencji

11.30 – 12.15

11.30

Moderator – Sebastian Koń

Przedstawienie prezentacji multimedialnej zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany”

Henryk Śliwa – Kierownik Budowy komentarz dot. cz. budowlanej prezentacji

Mariusz Szaran – Inspektor Nadzoru komentarz dot. cz. budowlanej prezentacji

11.45

Krótka przerwa kawowa

– przygotowanie prezentacji Partnera Wiodącego

11.55

Ing. Vladimír Kozák – riaditeľ SÚC PSK

Wystąpienie Partnera Wiodącego

Ing. Leopold Miženko

– externý projektový manažér

12.15 – 12.30

Podsumowanie realizacji projektu.

Moderator – Sebastian Koń

Zaproszenie do podsumowania konferencji

Ing. Vladimír Kozák riaditeľ SÚC PSK

Wystąpienie Partnera Wiodącego

Sebastian Niżnik – Starosta Sanocki

Zakończenie konferencji

12.30

Moderator – Sebastian Koń

Mini recital zespołu Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku „Cassiopeia”

12.45

Planowany uroczysty obiad

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988