Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

6.Partnerzy projektu

Partner Wiodący (Wnioskodawca)

Podstawowe informacje

Nazwa Wnioskodawcy

Zarząd Dróg Preszowskiego Województwa Samorządowego

Forma prawna

organizacja



Typ Beneficjenta

Jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia

Kraj

Republika Słowacka


Ulica, numer domu

Jesenná č.14




Kod pocztowy

08-001





Miasto

Prešov





NTS



Województwo Preszowskie

REGON



37 936 859




NIP



202-177-52-94

Telefon

421 51 7563 700

Telefon komórkowy

+421 905 957 516

Fax

421 51 7563 711

E-mail

sucpsk@sucpsk.sk

Strona www.

www.sucpsk.sk









Partner projektu






Nazwa Partnera (Instytucji)

Powiat Sanocki

Forma prawna

Jednostka samorządu terytorialnego

Typ Beneficjenta

Jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia

Kraj

Rzeczpospolita Polska

Ulica, numer domu

Rynek 1

Kod pocztowy

38-500





Miasto

Sanok





NTS



Krośnieńsko-przemyski

REGON



370440703




NIP



687-17-86-679




Telefon

48 13 46 52 900

Fax

48 13 46 52 988

E-mail

powiat-sanok@powiat-sanok.pl

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988