Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

4.Informacje o programach pomocowych UE

Informacje o programach pomocowych

www.plsk.eu strona główna programu

www.sucpsk.sk strona Partnera Wiodącego

www.ewt.gov.pl Portal Funduszy Europejskich

www.mrr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988