15.05.2012r. Przekazanie placu budowy “Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km 0+000 do 8 + 150”