DOKUMENTY POTRZEBNE NA PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ:
1. Wypełniony wniosek (pobierz lub na miejscu w urzędzie)
2. Kolorowa fotografia (na wprost, bez kolczyka)
3. Badanie lekarskie (od lekarza uprawnionego do badań kierowców)
4. Ksero dowodu osobistego lub:
a) ksero paszportu + zaświadczenie o zameldowaniu
b) ksero legitymacji szkolnej + zaświadczenie o zameldowaniu
5. Zgoda rodziców ( gdy nie ma się skończonych 18-stu lat w dniu składania dokumentów o wydanie profilu)
6. Upoważnienie jeśli dokumenty składa ktoś z rodziny (pokrewieństwo w 1-wszej linii jest BEZ OPŁAT a osoby upoważnione z dalszej rodziny lub niespokrewnione OPŁATA 17 ZŁ).
Czas oczekiwania do 2 dni roboczych