Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

1. Informacje ogólne o projekcie

Projekt:” Noce i dnie kultury pogranicza polsko – słowackiego” PL-SK/KAR/IPP/III/14 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty i realizowany za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego – został przygotowany przez Powiat Sanocki w partnerstwie z Agencja Rozwoju regionalnego ze Svidnika ( Słowacja). Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2013 r. a planowane zakończenie to 30 listopad 2013. W ramach projektu min. będą realizowane:

1. Imprezy kulturalne w Powiecie Sanockim połączonych z pokazami i wystawami : min.

· „Noce kultury Galicyjskiej” – wrzesień 2013 Jest to przedsięwzięcie promujące dziedzictwo kulturowe Ziemi Sanockiej. Planowana jest organizacja 4 dniowego przedsięwzięcia na terenie m. Sanoka w ramach, którego odbędą się występy zespołów muzyczno – tanecznych w tym spotkania z muzyką kameralną i poezją śpiewaną, spektakle teatralne, prezentacje zbiorów muzeów w tym twórczości Zdzisława Beksińskiego oraz kiermasze książek. Podczas imprezy wystąpią artyści z Powiatu Svidnik, którzy zaprezentują się różne style muzyki współczesnej i klasycznej.

· Sanockie Święto Pszczelarstwa „Bartnik Ziemi Sanockiej” Jest to przedsięwzięcie promujące dziedzictwo bartnictwa oraz obrzędowości kultury ludowej Ziemi Sanockiej. Bartnik odbędzie się 1 września 2013 r. na terenie Muzeum Etnograficznego „SKANSEN” w Sanoku. Będą mu towarzyszyć koncerty, odczyty ( zdrowa żywność, apiterapia), pokazy ( w tym pokazy bartnictwa, obrzędów ludowych), wystawy (w tym producenci sprzętu pszczelarskiego, produktów regionalnych) oraz konkursy ( najlepszy produkt pszczelarski, wypiek chleba, ciasta z miodem). Swoje produkty oraz obrzędy ludowe zaprezentują koła gospodyń wiejskich oraz właściciele pasiek z Powiatu Sanockiego oraz Powiatu Svidnik. Imprezę uświetnią występy zespołów folkowo – tanecznych.

2. Organizacja pokazów i wystaw podczas imprez kulturalnych w Powiecie Svidnik na Słowacji.

W Svidniku odbędą się dwie imprezy kulturalne. Pierwsza kulturalno – społeczna impreza pn. „Dni Svidnika” potrwa dwa dni ( czerwiec 2013 r.). W jej ramach, odbędą się wystawy, pokazy, prezentacje rzemieślnicze z udziałem przedstawicieli z Powiatu Sanockiego. Festiwal uświetnią występy artystów z regionu oraz Powiatu Sanockiego. Kolejna impreza odbędzie się na terenie ( sierpień) Muzeum Etnograficznego SKANSEN, podczas której odbędą się wystawy i pokazy wyrobów rzemieślniczych z Polski i Słowacji, konkursy najlepszych produktów ogrodniczych oraz konkursy kulinarne.

3. Podczas pobytu w Powiecie Svidnik odbędą się warsztatów tematyczne których uczestnikami będą pszczelarze z Powiatu Sanockiego oraz z Okresu Svidnik. Pszczelarze z Polski zapoznają się ze specyfiką pracy ich kolegów na Słowacji oraz odbędą wizyty studyjne w ich pasiekach. Wspólnie wystawią produkty pszczelarskie na imprezach kulturalnych wymienionych w niniejszym projekcie.

4. W trakcie realizacji całego projektu zostanie wydany album.: Skarby kultury Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej „ i zostanie przekazana m.in. do instytucji i organizacji z terenu Powiatu Sanockiego i Okresu Svidnik.

Już wkrótce więcej szczegółów.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988