Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw

Komunikat 9

Informujemy Państwa, że w ramach Mikroprojektu № 8 „Wspólna prezentacja walorów turystycznych, etnicznych i kulturalnych Rejonu Żydaczowskiego (Ukraina) i Powiatu Sanockiego (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” w ramach realizacji parasolowego projektu № IPBU.03.02.00-76-820/12-00 «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw» współfinansowanego przez UE w ramach Programu transgranicznej współpracy "Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013" 4-5 grudnia 2014 roku odbyło się wspólne szkolenia w którym uczestniczyli pracownicy branży turystycznej, działów promocji, centrów informacji turystycznych i instytucji kultury z Ukrainy i Polski.

Szkolenie składało się z cyklu wykładów i warsztatów praktycznych ( łącznie 16 godzin). Wśród nich tak oryginalne, jak dotyczące wyrobu tradycyjnych lalek ludowych zwanych „motankami”, czy wyszywanie ręczników „weselnych”. Nie zabrakło oczywiście tematyki wieczerzy bożonarodzeniowej, ale również sporządzania koszy wielkanocnych ze „święconką”. W związku z tym zaprezentowano: potrawy, napoje i wypieki związane z tymi świętami. Zajęcia warsztatowe przyniosły uczestnikom wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy ich końcowym efektem były wykonane osobiście – lalki motanki.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988