Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw

Komunikat 8

Informujemy Państwo, że w ramach Mikroprojektu № 8 "Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturalnych właściwości rejonu Żydaczowskiego (Ukraina) i powiatu Sanok (Polska) na międzynarodowym turystycznym rynku", który jest realizowany przez Żydaczowską rejonową radą w składzie parasolkowego projektu № IPBU.03.02.00-76-820/12-00 "Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznej spuścizny obwodu Lwowskiego oraz województw: Podkarpackiego i Lubelskiego" za współfinansowaniem UE w ramach Programu transprzygranicznej współpracy "Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013" 4-5 grudnia 2014 roku odbędą się wspólne szkolenia (teoretyczna część) dla pracowników turystycznej branży, działów promocji, turystycznych informacyjnych centrów i instytucji kultury w rejonie Żydaczowskim.

Cel wspólnych nauczań: otrzymanie i rozszerzenie teoretycznej wiedzy co do miejscowych ludowych tradycji (folklorowi), rękodzieła, kulturalnej spuścizny (niematerialnej - obrzędowość/obyczaje i materialnej - obiekty), a także krajoznawstwa, kultury i kulinarii) z uwzględnieniem wspólnych elementów (podobieństw) obu stron.Data przeprowadzenia spotkania : 4-5 grudnia 2014 roku.

Miejsce i czas przeprowadzenia szkoleń: sala konferencyjna hotelowo-wypoczynkowy kompleks "Galpin", ul. Fabryczna, 7, Żydaczów obwód Lwowski. Początek rejestracji uczestników o godz.10:00.

Szkolenia organizowane dla pracujących w turystycznej branży (właściciele agrogospodarstw, pracowników zakładów żywienia, dla pracowników obiektów odwiedzanych przez turystów, wycieczki itp.; dla osób związanych działalnością w zakresie kultury (Domy Kultury, zespoły regionalne); dla stojących na czele wiosek, gmin i miast oraz dla przedstawicieli społecznych organizacji.

Organizator spotkania: Żydaczowska rejonowa rada.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z prasą: koordynatorka projektu Ołesia Balian.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988