Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw

Komunikat 2

10.07.2014r.

Komunikat prasowy № 2.

W powiecie Zhydachivskim rozpoczął się projekt

Informujemy, że 1 lipca 2014 rozpoczęła się działalność 8 mikroprojektu "Wspólna prezentacja walorów turystycznych, etnicznych i kulturowych powiatu Zhydachivskogo (Ukraina) i powiatu Sanockiego (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”, realizowanego przez Zhydachivski Urząd Powiatowy we współpracy z Powiatem Sanockim w ramach projektu parasolowego numer IPBU.03.02.00-76-820/12-00 «Wspólna promocja możliwości turystycznych i dziedzictwa kulturowo-historycznego obwodu lwowskiego, województwa podkarpackiego i lubelskiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach współpracy transgranicznej "Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013".

Cel 8 Mikroprojektu: Wspólna prezentacja przez partnerów wartości i tradycji kulturowych oraz możliwości turystycznych w regionie. Pogłębienie wzajemnych stosunków poprzez współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie turystyki - pomiędzy społecznościami oraz organami samorządów terytorialnych. Wymiana informacji , unifikację standardów i poziomu usług, jako element integracji w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Czas realizacji 8 mikroprojektu: od dnia 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r.

8 Mikroprojekt będzie realizowany w powiecie Zhydachivskim (Ukraina) i powiecie Sanockim (Rzeczpospolita Polska).

Główny partner 8 Mikroprojektu: Zhydachivski Urząd Powiatowy.

Partner ze strony polskiej: Powiat Sanocki.

Planowane działania 8 Mikroprojektu:

1. Wspólne prowadzenie spotkań, szkoleń, staży, seminariów i konferencji przez partnerów mikroprojektu:

1.1. Prowadzenie oficjalnych spotkań;

1.2. Prowadzenie wspólnych ćwiczeń teoretycznych;

1.3. Prowadzenie produkcyjno-praktycznych ćwiczeń na temat rozwoju i promocji turystyki transgranicznej i tradycji lokalnych;

1.4. Prowadzenie międzynarodowych konferencji w regionach partnerskich.

2. Prowadzenie badań potencjału turystycznego i stworzenie bazy turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych obiektów w regionach partnerskich.

3. Stworzenie wspólnych regionalnych ukraińsko-polskich elementów promocji turystycznej:

3.1. Publikacja ukraińsko-polsko-angielskich pełno kolorowych broszur informujących o wspólnych możliwościach turystycznych w regionach partnerskich;

3.2. Publikacja ukraińsko-polsko-angielskich pełno kolorowych ulotek informujących o wspólnych możliwościach turystycznych w regionach partnerskich;

3.3. Publikacja ukraińsko-polsko-angielskich pełno kolorowych przewodników informujących o wspólnych możliwościach turystycznych w regionach partnerskich;

3.4. Tworzenie krótkich filmików informujących o wspólnych możliwościach turystycznych w regionach partnerskich;

3.5. Stworzenie partnerskiej strony internetowej informującej o atrakcjach turystycznych;

3.6. Stworzenie przenośnych turystycznych oraz kulturalno-informacyjnych punktów.

4. Ustawienie 2 turystyczno-informacyjnych gablot (Citylight), po jednym dla każdego partnera, informujące o atrakcjach i możliwościach turystycznych partnera.

Podczas realizacji mikroprojektu planuje się nawiązać kontakt ze społecznościami lokalnymi, organizacjami, pracownikami branży turystycznej i sfery kulturalnej, jak i z pracownikami samorządów po obu stronach granic UE oraz w celu promowania ujednolicenia informujących turystów. Oczekuje się, że wspólnie opracowane i wdrożone inicjatywy promocyjne pomogą zwiększyć liczbę turystów odwiedzających region, co najmniej o 5% rocznie. Projekt ma również na celu promowanie zatrudnienia mieszkańców, tworzenie nowych miejsc pracy w sferze turystycznej i usługowej, wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, powiązanych z turystyką przyjazdową i krajową.

Koordynator mikroprojektu

Olesya Balyan,

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988