Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw

Komunikat 11

Opublikowano wyniki badań atrakcyjności turystycznej powiatów sanockiego i żydaczowskiego wykonanych w ramach wspólnego projektu.

W lutym tego roku zakończono badania atrakcyjności turystycznej i możliwości rozwoju z wykorzystaniem turystyki powiatów: zhydachivskogo i sanockiego. Ich celem jest określenie potencjału turystycznego obu regionów oraz określenie najbardziej efektywnych działań rozwojowych na przyszłość. Badania przeprowadzono w okresie 2014/2015 roku na zlecenie Association „Lviv Tourist Board” i Zhydachiv Rayon Council. Zostały one opublikowane pn.: ”Studium możliwości turystycznych i atrakcyjności turystycznej przygranicznych terenów Ukrainy i Polski” (studium zobacz tutaj)

Analiza opiera się o wyniki własnych badań terenowych prowadzonych przez autora studium, a także opracowanie pn „Raport o stanie społeczno-gospodarczym w powiecie sanockim” przygotowane przez FRDL – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz „Opracowanie badań ruchu turystycznego w Sanoku, Humennem i wybranych 6 miejscowościach regionu w okresie sierpień - październik 2013” przygotowane przez Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk.

Oryginalne dane zostały zaczerpnięte z: danych statystycznych gromadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, oficjalnej strony internetowej Powiatu Sanok, stron internetowych podmiotów turystycznych działających na terenie powiatu, bezpośrednich rozmów z przewodnikami turystycznymi i przedstawicielami podmiotów turystycznych działających na terenie powiatu.

Badania zostały przeprowadzone w ramach mikroprojektu Nr 8 „Wspólna prezentacja walorów turystycznych, etnicznych i kulturalnych Rejonu Żydaczowskiego (Ukraina) i Powiatu Sanockiego (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” realizowanego przez Zhydachivski Urząd Powiatowy w ramach projektu parasolowego numer IPBU.03.02.00-76-820/12-00 «Wspólna promocja możliwości turystycznych i dziedzictwa kulturowo-historycznego obwodu lwowskiego, województwa podkarpackiego i lubelskiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu współpracy transgranicznej "Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013" .

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988