Muzeum Budownictwa Ludowego

Ci, którzy nie mają odpowiednio dużo czasu by podróżować lub wędrować po powiecie, powinni zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Znajduje się ono na terasie prawego brzegu Sanu, w części Sanoka zwanej Białą Górą, zajmując 38 ha.

Zarówno charakter zgromadzonych tu zbiorów, jak i sposób ich prezentacji na tle karpackiej przyrody sprawia, iż to niezwykłe miejsce często nazywane jest magicznym, skłaniającym do refleksji o czasie i przemijaniu, przywołującym dawno już zapomniane wydarzenia i skojarzenia, które tkwią zakodowane we wszechobecnym tutaj wiekowym drewnie. Spacerując po tym jedynym w swoim rodzaju „muzeum wsi”, można połączyć walory poznawczo-naukowe z prawdziwym relaksem i wypoczynkiem na łonie karpackiej przyrody, urzekającej pięknem o każdej porze roku.

Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród, na terenie Parku Etnograficznego MBL zgromadzono blisko 150 obiektów budownictwa drewnianego od XVII do XX wieku, a w magazynach i na ekspozycjach ponad 31 000 eksponatów z zakresu kultury ludowej, mieszczańskiej, sakralnej i dworskiej. W sektorach odpowiadających przedwojennym grupom etnograficznym (Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan) i ich fizjo-graficznemu rozmieszczeniu w terenie, obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, znalazły tutaj swoje miejsce również obiekty sakralne: kościół rzymskokatolicki, trzy cerkwie greckokatolickie (dwie bojkowskie i jedna łemkowska) oraz malownicze kapliczki. Zabudowę wiejską znakomicie dopełniają obiekty użyteczności publicznej (szkoła, karczmy, remiza), obiekty przemysłowe (kuźnie, wiatraki, młyn wodny, tartak, urządzenia naftowe), a także zabudowania dworskie i plebańskie. Większość wyżej wymienionych obiektów posiada w pełni urządzone i udostępnione do zwiedzania wnętrza. W kilku oz nich obecnie udostępnione są dla zwiedzających ekspozycje: „Ikona Karpacka”, „Bogdańscy – rodzina malarzy z Jaślisk”, „Chwalcie Pana wszystkie narody. Judaika i sztuka sakralna w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, „Rzemiosło w galicyjskim miasteczku” oraz „Szkoła w przeszłości, od połowy XIX wieku do 1944 roku”.

W chwili obecnej na terenie Parku Etnograficznego trwa realizacja projektu: „Galicyjski rynek. Budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku.” Wokół czworokątnego placu powstaje 26 drewnianych budynków, których rozmieszczenie i zróżnicowanie funkcjonalne jest swoistą syntezą miasteczek występujących w południowo-wschodniej Polsce w okresie od drugiej połowy XIX w. do wybuchu drugiej wojny światowej. W obrębie galicyjskiego rynku pokazane zostaną najbardziej typowe i najistotniejsze przejawy życia społecznego i gospodarczego tych najmniejszych założeń urbanistycznych. W miasteczku tym znajdą się takie obiekty jak: karczma, poczta, urząd gminy, remiza, apteka, domy mieszkalne (w tym: domy żydowskie, dom nauczyciela, woźnicy), sklepy oraz zakłady (stolarski, fryzjerski, krawiecki, szewski, zegarmistrzowski, fotograficzny oraz piekarnia). Zrekonstruowane budynki nie będą tylko pustymi bryłami architektonicznymi, ale obiektami „żywymi”, wyposażonymi w stosowne meble, sprzęty i urządzenia. Ich wnętrza dadzą zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypoczynku ówczesnych mieszczan tej wielonarodowościowej społeczności.

Sanocki skansen – zaczarowany świat z drewna zaprasza w swe progi przez cały rok na relaksujący, refleksyjny spacer pośród zapachów, smaków, obrazów z przeszłości, ciepłych i miłych, jak ze wspomnień babci. Jego niepowtarzalne bogactwo jest twórcze, kojące, piękne i niezapomniane.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988