Skład rady Klastra Przemysłowo-Naukowego

Rada Klastra Przemysłowo-Naukowego "Ziemia Sanocka"

Przewodniczący Pan Jan Fuks

1. Alicja Wosik

2. Pan Konrad Kawa

3. Pani Jowita Nazarkiewicz

4. Pan Marek Sabra

5. Wacław Żuchowski