Plan Rozwoju Lokalnego

Rada Powiatu Sanockiego po szerokiej konsultacji społecznej z udziałem lokalnych samorządów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji około biznesowych, organizacji pożytku publicznego i młodzieży dnia 28 lipca 2004 r. przyjęła PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SANOCKIEGO opracowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.