Galerie
2 lipca 2020, 12:16

Powiaty sanocki i bieszczadzki wspólnie na rzecz zdrowia

W dniu 1 lipca 2020 r. Zarządy Powiatów Sanockiego i Bieszczadzkiego podpisały „Porozumienie partnerskie o wzajemnej współpracy bieszczadzkich szpitali w zakresie ochrony zdrowia”.

Zawarte porozumienie jest efektem kilkunastomiesięcznej pracy, której głównym celem była racjonalizacja usług medycznych tak, aby wykorzystując potencjał sprzętowy, a przede wszystkim wykwalifikowane kadry obu placówek w pełni zapewnić realizację potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. Podpisany dokument daje podstawy do wdrożenia „Programu medycznego dla szpitali bieszczadzkich”, który opiera się na efektywniejszym wykorzystaniu obecnego personelu medycznego przy odpowiednim wzmocnieniu sprzętowym i skuteczniejszej organizacji. Porozumienie stwarza szansę, że przy zachowaniu aktualnego stanu zatrudnienia, dzięki wzajemnemu współdziałaniu, efektywność świadczeń medycznych dla ludności obu powiatów znacząco wzrośnie.

Ścisła współpraca obu placówek min. poprzez stworzenie, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, komplementarnego pakietu usług medycznych, wzmocni ich znaczenie i pozycję w ramach regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa podkarpackiego, co pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie „zewnętrznych” środków finansowych.

Nowe struktury, mające zdrowe podstawy, oparte na integralności poszczególnych SPZOZ-ach, stworzą zwarty, równomiernie rozmieszczony, sprawiedliwy społecznie, efektywny ekonomicznie i wzajemnie się uzupełniający system publicznej ochrony zdrowia w rejonie Bieszczad.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988