Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Jezierskiego 21, 38-500 Sanok
www:
http://pcpr-sanok.pl/
telefon:
(13) 464 65 70 (Zespół rodzinnej opieki zastępczej)
(13) 464 65 80 (Zespół obsługi PFRON)
(13) 464 35 93
e-mail:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku realizuje zadania związane z pomocą społeczną, polityką prorodzinną oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych.
PCPR ma za zadanie realizację zadań własnych powiatu:

oraz zadań zleconych przez administrację rządową:

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu oraz środków PFRON-u.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Sanocki. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Starosta. Organizacją i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatu.