Jednostki powiatowe

Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku

Sadowa 21, 38-500 Sanok
www:
http://www.domdziecka.sanok.pl
e-mail:
telefon:
(13) 464 54 45
(13) 464 54 43 (telefon do dyrektora)
(13) 464 54 46 (telefon do wychowawców)
(13) 464 54 47 (telefon do pedagoga)
(13) 464 54 44 (telefon do księgowości)
gsm:
795 475 774 (SZYBKI KONTAKT W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH)
Początki działalności opiekuńczo – wychowawczej w Sanoku sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie funkcjonowała ochronka prowadzona przez Zakon Sióstr Służebniczek. Ochronka znajdowała się przy ulicy Mickiewicza w budynku nr 38, czyli w miejscu, które do dnia dzisiejszego jest siedzibą Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej w Sanoku.

1 kwietnia 1949 roku w wyniku upaństwowienia ochronki powstaje Państwowy Dom Dziecka w Sanoku. Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Helena Haduch. W momencie powstania w placówce znajdowało się 37 dzieci.

W 1951 roku charakter placówki zmienia się z koedukacyjnej na żeńską.

W latach 1951 - 1956 zostaje przeprowadzony generalny remont budynku, w trakcie, którego powstają pomieszczenia na piętrze. Od tego momentu przez szereg lat w każdym roku szkolnym w placówce przebywa średnio około 35 wychowanek.

W roku szkolnym 1981/82 Dom Dziecka w Sanoku ponownie staje się placówką koedukacyjną.

Na przełomie tysiącleci placówka przechodzi szereg przemian organizacyjnych.

W roku 2000 Państwowy Dom Dziecka zostaje połączony z Państwowym Pogotowiem Opiekuńczym w wyniku, czego powstaje Powiatowy Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny. Następnie w roku 2005 decyzją Władz Powiatu zostaje zlikwidowane pogotowie opiekuńcze, a nowa placówka (tzw. część socjalizacyjna) przyjmuje nazwę: Powiatowa Placówka Socjalizacyjna i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Opiekę „duchową” nad placówką i jej wychowankami, sprawuje od wielu, wielu lat stojący w ogrodzie św. Józef.
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988