Centrum Integracji Społecznej

Stróżowska 16, 38-500 Sanok
www:
http://www.cissanok.pl/
e-mail:
gsm:
515 284 553 (Marian Lorenc (kierownik))
518 922 200 (biuro)

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, która służy reintegracji za­wodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzimy zajęcia w ramach 3 grup warsztatowych:

- porządkowy

- techniczny

- gastronomiczny

Działalność CIS-u obejmu­je głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów oso­bistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwia­jących codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.