Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2021-01-27