Zgłoszenia budowy za rok 2021

Lp.Data doręczenia zgłoszeniaImię i nazwisko / Nazwa inwestoraAdres projektowanego obiektuOpis projektowanego obiektuInformacja o dacie wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
17-06-2021BAN-DOM UD SP. z o.o. SN SK w Ustrzykach DolnychSanok-Olchowce, dz. nr 25/3, 26, 870/1kanalizacja deszczowa2-08-2021
223-06-2021Gmina Miasta SanokaSanok-Olchowce, dz. nr 256/4, 256/17, 252/4, 252/8, 252/10, 820/8, 820/6sieć kanalizacji sanitarnej
37-07-2021Gmina ZarszynBażanówka, dz. nr 64, 549, 72, 378, 357oświetlenie uliczne14-09-2021
420-07-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieZahutyń, dz. nr 562/2, 562/1, 563, 564/2, 564/1sieć gazowa średniego ciśnienia11-08-2021
520-07-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieSanok-Olchowce, dz. nr 58/134, 58/37, 870/18, 870/7 sieć gazowa średniego ciśnienia11-08-2021
620-07-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieBażanówka, dz. nr 1070, 1139/1sieć gazowa średniego ciśnienia11-08-2021
722-07-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowiePielnia, dz. nr 135/1, 912/1, 100/2, 993, 100/1, 101sieć gazowa średniego ciśnienia13-08-2021
822-07-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowiePielnia, dz. nr 144/3, 144/1, 993, 912/2, 74/4, 75sieć gazowa średniego ciśnienia13-08-2021
922-07-2021Gmina SanokMiędzybrodzie, dz. nr 58, 59 oświetlenie drogowe13-08-2021
1027-07-2021Szajna GabrielaTarnawa Dolna, dz. nr 698, 695/2, 695/3sieć kanalizacji sanitarnej18-08-2021
1127-07-2021Izdebska KazimieraZagórz, dz. nr 863/1rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym19-08-2021
123-08-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieSanok-Olchowce, dz. nr 356/13, 351/12, 351/7, 351/6sieć gazowa średniego ciśnienia25-08-2021
133-08-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowiePielnia, dz. nr 141/1, 140/2, 993, 912/2, 86/2, 86/1sieć gazowa średniego ciśnienia25-08-2021
149-08-2021Gmina Miasta SanokaSianok-Dąbrówka, dz. nr 1631/9, 2000/1, 2001/1, 2001/2, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2500, 2561, 2562, 2564, 2565, 2567sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej31-08-2021
159-08-2021Kosz MartaCzaszyn, dz. nr 4/2 wewnetrzna instalacja gazowaj w budynku mieszkalnym jednorodzinnym31-08-2021
1610-08-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieStrachocina, dz. nr 1307, 1643, 1644, 1645sieć gazowa średniego ciśnienia1-09-2021
1716-08-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieStrachocina, dz. nr 1327, 1307, 1660/1sieć gazowa średniego ciśnienia7-09-2021
1816-08-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieMrzygłod, dz. nr 1206/1, 1207, 1208/1sieć gazowa średniego ciśnienia
1916-08-2021Gmina SanokNiebieszczany, dz. nr 506/9, 524/2, 526/4, 596/1, 597/2, 599/1, 603/6, 603/7, 3666, 3667, 3558oświetlenie drogowe7-09-2021
2017-08-2021Długosz JanuszZagórz-Dolina, dz. nr 340rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym9-09-2021
2127-08-2021Powiat SanockiSanok-Śródnieście, dz. nr 93/1, 93/4, 93/6sieć kanalizacji deszczowej
223-09-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieKostarowce, dz. nr 807, 808/1sieć gazowa średniego ciśnienia
233-09-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieSanok-Posada, dz. nr 2360/5, 330/2, 3303/1, 3303/2, 3304sieć gazowa średniego ciśnienia
243-09-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowiePoraż, dz. nr 2088/2, 1374/1, 2139/2, 2140, 2147, 2141, 4991, 2148, 2083/3, 2082/1, 2082/2sieć gazowa średniego ciśnienia
257-09-2021Gmina BukowskoBukowsko, dz. nr 2786, 2123/1, 2120/1oświetlenie uliczne
267-09-2021Gmina SanokZabłotce, dz. nr 541/2, 111/2, 435, 64, 438, 541/1oświetlenie uliczne
277-09-2021Gmina SanokSrogów Dolny, dz. nr 408/1, 408/2, 409, 424oświetlenie uliczne
288-09-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieLalin, dz. nr 323/25, 324/6, 334/2, 340/10sieć gazowa średniego ciśnienia
298-09-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieZagórz-Dolina, dz. nr 572/3, 572/2sieć gazowa średniego ciśnienia
3013-09-2021Gmina ZarszynPosada Zarszyńskasieć wodociagowa i sieć kanalizacji sanitarnej
3113-09-2021Gmina SanokZabłotce, dz. nr 402, 508, 556, 538/1oświetlenie drogowe
3213-09-2021Gmina SanokZabłotce, Czerteż, Sanioczek, Prusiek, Sanok-Dąbrówkasieć wodociągowa
3316-09-2021Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w TarnowieBeskosieć gazowa niskiego ciśnienia
3417-09-2021Gmina ZagórzPoraż, dz. nr 2098/1, 2111/1, 2113, 4988/1, 4988/10, 2114/6sieć kanalizacji sanitarnej
3517-09-2021Gmina ZagórzZagórz-Wielopole, dz. nr 243/4, 243/3, 243/2, 246, 250, 235, 248, 247/11sieć kanalizacji sanitarnej
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988