Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (docx, 20.97 KB)Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (doc, 35.50 KB)Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (docx, 19.73 KB)Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego (pdf, 212.78 KB)Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego (pdf, 61.06 KB)Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (pdf, 32.79 KB)Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. (pdf, 33.18 KB)Informacja o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 16 Kwietnia 2018r. oraz informacja o zmienie liczbiy urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (pdf, 114.03 KB)Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasiepracy (pdf, 26.42 KB)Uchwala Nr LVI/455/2018 Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (pdf, 65.01 KB)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpinia 2018 r. (pdf, 134.90 KB)Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. (pdf, 26.81 KB)Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (pdf, 60.06 KB)Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie upływającego terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego (pdf, 33.26 KB)Obwieszczenie Starosty Powiatu Sanockiego z dnia 22 sierpania 2018r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej (pdf, 30.21 KB)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (pdf, 72.36 KB)Ogłoszenie o składzie i planie dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku (doc, 28.00 KB)Ogłoszenie o zmianie w składnie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku (doc, 28.00 KB)Harmonogram dyżurów do czasu wyborów (pdf, 188.53 KB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988