Usługa tłumacza języka migowego dla osób słabo słyszących i niesłyszących w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Usługa tłumacza języka migowego dla osób słabo słyszących i niesłyszących
w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1824).

Uprzejmie informujemy, że w celu załatwienia spraw w urzędzie przez osoby słabo słyszące
i niesłyszące, Starostwo Powiatowe w Sanoku zapewnia bezpłatne usługi tłumacza języka migowego
w poniedziałki od godz. 14.00 – 16.00 i w czwartki od godz. 14.00 – 16.00. W tych dniach tłumacz języka migowego obecny jest w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Sanoku przy
ul. Franciszkańskiej 4, gdzie można uzyskać pomoc tłumaczenia lub przyjść z tłumaczem do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania pomocy w załatwieniu sprawy.

Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego można również zgłosić pisemnie na 3 dni robocze przed dniem wizyty w urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 lub mailem na adres
powiat-sanok@powiat-sanok.pl oraz w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy
ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku.

Ponadto kontakt z urzędem można nawiązać za pośrednictwem:

● poczty elektronicznej –powiat-sanok@powiat-sanok.pl

● platformy ePUAP - www.epuap.gov.pl,

● elektronicznej skrzynki podawczej lub kontaktu przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Sanoku - http://bip.powiat-sanok.pl,

● faksu – 13 46 52 988

● telefonu – 13 46 52 900 - sekretariat, 13 46 52 913 – Biuro Obsługi Klienta