Rok 2020

Zmiana prametrów instalacji radiokomunikacyjnej 55524 SANOk w Sanoku ul. Kiczury 10 (pdf, 987.78 KB)Zgłoszenie instalacji do eksplotacji - stracja bazowa telefoni komórkowej SAN7003 A w Nowym Łupkownie działka nr 34315 (pdf, 783.01 KB)Aktualizacja zgłoszenia instalacji do eksploatacji - stacja bazowa telefoni komótkowej SAN7002A położona w Komańczy na działce nr 353 (pdf, 649.69 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - Radiolinia Besko A (pdf, 554.24 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - Radiowa Stacja Bazowa Strachocina (pdf, 579.29 KB)Zgłoszenie instalcji do eksploatacji Radiolinia Rzepedź C (pdf, 690.09 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji- Radiowa Stacja Bazowa Turzańsk (pdf, 826.96 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - Radiolonia Strachocina B (pdf, 625.40 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji Radiolinia Turzańsk B (pdf, 763.20 KB)Zgłoszenie instalacji do eksplotacji zmiana nieistotna stracja bazowa telefoni komórkowej SAN7003 A w Nowym Łupkownie działka nr 34315 (pdf, 783.01 KB)aktualizacja zgłoszenia - instalacja radiokomunikacyjna BT 24357 Nadolany (pdf, 1015.13 KB)Zmiana zgłoszenia instalacji do eksploatacji, instalacja radiokomunikacyjna 59217 SANOK położona na działce nr 58 obręb Dąbrówka (pdf, 632.03 KB)Zmiana zgłoszenia instalacji do eksploatacji, instalacja - stacja bazowa telefonii komórkowej SAN3303 A położonej w Sanoku przy ul. Kiczury 10 (pdf, 902.55 KB)Zmiana zgłoszenia instalacji do eksploatacji, instalacja radiokomunikacyjna 59116 NOWOSIELCE T98 zlokalizowanej w Nowosielcach na działce nr 1618-1 (pdf, 894.62 KB)Aktualizacja zgłoszenia - instalacja radiokomunikacyjna BT 20785 Nowosielce Zarszyn połóżonej na działce 1476 obręb Nowosielce (pdf, 948.75 KB)Zmiana parametórw instalacji radiokomunikacyjnej 59117 SANOK położonej na działce nr 58 obręb Dabrówka (pdf, 612.51 KB)Zmiana parametórw instalacji radiokomunikacyjnej 59117 SANOK położonej na działce nr 291 obręb Śródmieście (pdf, 662.69 KB)zmiana zgloszenia intalacji do eksploatacji - instlacja radiokomunikacyjna SAN3301 A połozona w Sanoku ul. Kosciuszki 23 działka 4721 obręb Śródmieście (pdf, 979.08 KB)Zmiana zgłoszenia instalacji do eksploatacji - zmiana parametów stacji bazowej telefonii komórkowej SAN6002 B w Sanoku ul. Bema 5 (pdf, 1.26 MB)Zmiana zgłoszenia instalacji do eksploatacji - stacja bazowa telefonii komórkowej SAN7008A w besku działka nr 31832 (pdf, 1.14 MB)Zmiana zgłoszenia parametrów instalacji - baz telefonii komórkowej SAN3302A w Sanoku ul. Lipińskiego 109 (pdf, 1.19 MB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988