Rok 2016

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku