Poradniki i artykuły prawne

Linki do artykułów prawnych:

Akademia Obywatela - "Repozytorium" (52 szablony pism)

Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon - Biuletyny prawno-obywatelskie 2021 oraz informacja o dyżurze telefonicznym

Dodatek mieszkaniowy

Fałszywa opinia rzeczoznawcy majątkowego

Kiedy ktoś umiera, czyli zasady dziedziczenia

Upadłość konsumencka 2021 r. – jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką

Skarga pauliańska jako ochrona przed nieuczciwym dłużnikiem

Uprowadzenie rodzicielskie w trybie Konwencji Haskiej

http://www.facebook.com/prawnikon/videos/1060153597802646

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Zbieg roszczeń odszkodowawczych

Funkcje i zasady odpowiedzialności deliktowej

http://fundacjapasieka.manifo.com/zasady-dotyczace-okreslania-wysokosci-odszkodowania

Zasady dotyczące określenia wysokości odszkodowania

Stosunki sąsiedzkie – immisjee

Konstrukcja „datio in solutum” – świadczenie w miejsce wypełnienia

Instytucja kary umownej

http://fundacjapasieka.manifo.com/miarkowanie-kary-umownej

Odnowienie-nowacja

Klauzula „Rebus sic stantibus”

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia – artykuły prawników