Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji

Imię i NazwiskoFunkcjaPrzyczyna złożenia oświadczenia
Grzegorz Dudziński Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Halina Konopka Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Marian Kuzicki Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Grzegorz Kozak Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Jowita Nazarkiewicz Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Marzena Niemczyk Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Robert Dudek Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Kazimierz Dwornik Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Wojciech Naparła Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Krystyna Chrząszcz Skarbnik powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Krystyna Chrząszcz Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Edyta Szałankiewicz Skarbnik powiatu Objęcie funkcji
Robert Wiśniewski Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Jan Wydrzyński Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Wioletta Pogorzelec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Zenon Stryjak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Wioletta Pogorzelec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Wioletta Pogorzelec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Maria Pełechowicz Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Marzena Niemczyk Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Wioletta Pogorzelec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Marian Kunc Sekretarz powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Maryla Kopiec Sekretarz powiatu Objęcie funkcji
Daniel Kopacki Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Katarzyna Nowak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Wioletta Pogorzelec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Wioletta Pogorzelec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Wojciech Gac Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Marian Lorenc Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Wojciech Gac Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Andrzej Chrobak Członek zarządu powiatu Objęcie funkcji
Daniel Kopacki Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Henryk Przybycień Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Katarzyna Nowak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Aneta Czuryk Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Damian Biskup Członek zarządu powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Agata Dróbko-Głowacz Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Katarzyna Giba-Woźny Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Marian Lorenc Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Anna Burczyk Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Anna Chytła Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Ewa Pruchnicka Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Marian Lorenc Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Agnieszka Kutiak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Ewelina Florian Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Marcin Marcinkowski Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Beata Pieszczoch Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Paweł Olejarczyk Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Zakończenie pełnienia funkcji
Jakub Osika Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Krystyna Chrząszcz Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Agnieszka Fuksa Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Katarzyna Baran Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Wiesława Skorek Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Agnieszka Kutiak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Agnieszka Kutiak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Katarzyna Nowak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Marek Domagała Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Marek Cycoń Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Marta Muszyńska Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Joanna Połdiak Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Zofia Kijowska Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Wojciech Gac Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Magdalena Pieszczoch Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Barbara Zima Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Jan Wydrzyński Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Wiesław Banach Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Anna Burczyk Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Wiesław Banach Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Wiesław Banach Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Jan Jakima Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Zbigniew Dec Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Agata Dróbko-Głowacz Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Jarosław Serafin Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Magdalena Hydzik Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Ryszard Słowik Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Henryk Przybycień Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Grzegorz Panek Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Dawid Romerowicz Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Małgorzata Barnuś Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Zbigniew Daszyk Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Anna Halasik Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Marek Cycoń Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Objęcie funkcji
Joanna Połdiak Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu Zakończenie pełnienia funkcji
Zenon Stryjak Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Anna Dytkowska Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Maciej Chytła Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Magdalena Kwiecińska Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Barbara Stramecka Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Agata Dróbko-Głowacz Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Grażyna Rogowska-Chęć Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Utrata upoważnienia
Beata Predka Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Jakub Radożycki Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Bartłomiej Drożdzal Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Mariusz Konieczko Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty Uzyskanie upoważnienia
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988