Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok


Roman Konieczny - Starosta
Wacław Krawczyk - Wicestarosta
Marian Kunc - Sekretarz Powiatu
Krystyna Chrząszcz - Skarbnik PowiatuRadni

Damian Biskup
Grazyna Borek
Janusz Cecuła
Marian Czubek
Marian Futyma
Tomasz Gankiewicz
Jan Jaślar
Witold Jawor
Robert Pieszczoch
Eugeniusz Stabryła
Bogdan Struś
Krzysztof Strzyż
Kazimierz Węgrzyn
Kazimierz Wolański
Sebastian Niżnik
Alicja Wosik
Jerzy Zuba
Waldemar Och
Zofia Kordela-Borczyk
Andrzej Chrobak

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Agata Balawajder
Anna Burczyk
Anna Hałasik
Artur Kukla
Agnieszka Latusek
Anna Ogarek
Anna Raczkowska
Agnieszka Siudyła-Lorens
Anna Skalicka
Aleksandra Sworzeń
Bogusława Hniłka
Dorota Kawa
Daniel Kopacki
Dawid Romerowicz
Ewelina Sabat
Ewa Suder
Grzegorz Kozak
Grażyna Rogowska-Chęć
Halina Flaga
Jolanta Jaworska
Joanna Taraban
Jacek Zając
Katarzyna Drozd-Szpara
Krzysztof Tomczewski
Lucyna Sterzel
Małgorzata Barnuś
Marek Domagała
Magdalena Pieszczoch
Małgorzata Sawczyszyn
Piotr Andrunik
Paweł Olejarczyk
Wojciech Gac
Wioletta Pogorzelec
Wojciech Skiba
Wojciech Wydrzyński
Zbigniew Długosz
Zenon Stryjak

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Anna Chytła
Adam Siembab
Grzegorz Dudziński
Elżbieta Kokoszka
Halina Konopka
Joanna Leszczyńska-Skubel
Jakub Osika
Jan Paszkiewicz
Kazimierz Dwornik
Krzysztof Futyma
Marek Cycoń
Maciej Drwięga
Marcin Marcinkowski
Marian Kuzicki
Marta Muszyńska
Maria Pelechowicz
Maria Pospolitak
Robert Rybka
Wiesław Banach
Zbigniew Daszyk
Wacław Żuchowski


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988