Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2021r. (pdf, 283.55 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2021r. (pdf, 275.65 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (pdf, 323.37 KB)Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciagnietych zaobowiązań (pdf, 116.97 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2021 rok (pdf, 82.84 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (pdf, 91.75 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2020r. (pdf, 246.68 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2020r. (pdf, 33.41 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2020r. (pdf, 429.53 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (pdf, 54.49 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2019 (pdf, 24.38 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2019 (pdf, 25.07 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2019 (pdf, 26.33 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (pdf, 36.82 KB)Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sanockiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018rok (pdf, 31.30 MB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2019 rok (pdf, 2.08 MB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2018 rok (pdf, 3.30 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (pdf, 36.82 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2017 (pdf, 65.90 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2017 (pdf, 67.82 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2017 (pdf, 327.30 KB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2017 rok (pdf, 3.17 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (pdf, 31.02 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2016 roku (pdf, 22.42 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2016 roku (pdf, 21.96 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2016 roku (pdf, 22.34 KB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2016 rok (pdf, 2.93 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (pdf, 31.77 KB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2015 rok (pdf, 3.05 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (pdf, 35.17 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2014 roku (pdf, 375.66 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2014 (pdf, 409.41 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (pdf, 56.34 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2013 roku (pdf, 385.56 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2013 roku (pdf, 203.65 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 (pdf, 298.29 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2013 roku (pdf, 210.21 KB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988