Rok 2021

Zmiana parametrów instalacji radiokomunikacyjnej 55524 SANOk w Sanoku ul. Kiczury 10 (pdf, 987.78 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - zmiana parametrów stacji bazowej telefonii komórkowej SAN3301 A w Sanoku ul. Kościuszki 23 (pdf, 930.36 KB)Zgłoszenie instalacji do eksploatacji - stacja bazowa telefonii komórkowej SAN7010 C położonej na działce nr 357.49 w Niebieszczanach (pdf, 864.12 KB)Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 4043 TARNAWA GÓRNA położona na dzialce nr 7464 i 7465 w Tarnawie Górnej (pdf, 887.37 KB)Zgłoszenie instlacji radiokomunikacyjnej 23135N RZEPEDZ położonej na działce nr 14 w Preuuki Góra Sokoliska (pdf, 952.61 KB)Aktualizacja zgłoszenia - instalacja radiokomunikacyjna BT24632 ŁODZINA połoózna na działce rnr 6924 w Łodzinie (pdf, 933.81 KB)Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT20306 Sanok Wójtowstwo przy ul. Kiczury 10 w Sanioku działka nr 158 obręb Wójtowstwo (pdf, 972.29 KB)Zmiana zgłoszenia inslatacji do eksploatacji - stacja bazowa telefonii komórkowej SAN6002B w Sanoku ul. Bema 5 (pdf, 1.03 MB)zgłoszenie instalacji do eksploatacji stacja bazowa telefonii komórkowej SAN7015A położona w Łodzinie na działce nr 692.2 (pdf, 938.89 KB)Aktualizacja zgłoszenia - instalacja radiokomunikacyjna BT 22259 NOWOSIELCE położona na działce rnr 726 w Nowosielcach (pdf, 1.16 MB)Aktualizacja zgłoszenia - instalacja radiokomunikacyjna BT 24316b SANOK CENTRUM położona w Sanoku ul. Mickiewicza 11 (pdf, 1.08 MB)Zmiana zgłoszenie instalacji do eksploatacji - instalacja radiokomunikacyjna BT24358 NIEBIESZCZANY położona na działce nr 481-3 w Niebieszczanach Gmina Sanok (pdf, 1.16 MB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988