Starostwo Powiatowe

Powiat Sanocki

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1, 38-500 Sanok

Telefon: 13 46 52 900 Fax: 13 46 52 988
Strona WWW: http://powiat-sanok.pl BIP: http://bip.powiat-sanok.pl
Email: powiat-sanok@powiat-sanok.pl
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

NIP Starostwa Powiatowego: 687-16-42-259
Regon Starostwa Powiatowego: 370443877


NIP Powiatu Sanockiego: 687-17-86-679
Regon Powiatu Sanockiego: 370440703

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

DyżuryDyżury Przewodniczących Rady Powiatu oraz członka Zarządu Powiatu

Obsługa stron i interesantów

Wydział Komunikacji i Transportu
(pok. 10, 12, 12a, 13)
7:30-15:30
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wtorek 8:00 - 15:30
Pozostałe dni 8:00 - 13:30
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Pozostałe dni 8:00 - 15:00

Wydziały Starostwa Powiatowego

Wydziały z siedzibą na: ul.Rynek 1, 38-500 Sanok
Wydział Finansowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Organizacyjny
Wydział Promocji i Kultury
Wydział Oświaty
Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Samodzielne stanowiska ds. obsługi prawnej
Samodzielne stanowisko ds. audytu - audytor wewnętrzny
Samodzielne stanowisko ds. kadr
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988