Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu

Rada Powiatu VI Kadencji 2018-2023

Protokół I z 21.11.2018r. (pdf, 353.51 KB)Protokół II z 03.12.2018r. (pdf, 2.70 MB)Protokół III z 27.12.2018r. (pdf, 547.97 KB)Protokół IV z dnia 31.01.2019r. (pdf, 12.19 MB)Protokół V z dnia 27.02.2019r. (pdf, 851.91 KB)Protokół VI z 29.03.2019r. (pdf, 10.06 MB)Protokół VII z 29.04.2019r. (pdf, 11.59 MB)Protokół VIII z dnia 30.05.2019r. (pdf, 2.33 MB)Protokół IX z dnia 26.06.2019r. (pdf, 3.40 MB)Protokół X z dnia 30.07.2019r. (pdf, 2.43 MB)Protokół XI z dnia 26.08.2019r. (pdf, 1.52 MB)Protokół XII z dnia 25.09.2019r. (pdf, 3.80 MB)Protokół XIII z dnia 07.10.2019r. (pdf, 151.41 KB)Protokół XIV z dnia 31.10.2019r. (pdf, 3.40 MB)Protokół XV z dnia 28.11.2019r. (pdf, 1.06 MB)Protokół XVI z dnia 27.12.2019r. (pdf, 728.55 KB)Protokół XVII z dnia 27.01.2020r. (pdf, 3.75 MB)Protokół XVIII dnia 4.02.2020r. (pdf, 5.06 MB)Protokół XIX z dnia 10.03.2020r. (pdf, 6.34 MB)Protokół XX z dnia 30.04.2020r. (pdf, 1.09 MB)Protokół XXI z dnia 17.06.2020r. (pdf, 3.76 MB)Protokół XXII z dnia 30.06.2020r. (pdf, 766.80 KB)Protokół XXIII z dnia 06.07.2020r. (pdf, 4.05 MB)Protokół XXIV z dnia 30.07.2020r. (pdf, 473.30 KB)Protokół XXV z dnia 21.09.2020r. (pdf, 468.80 KB)Protokół XXVI z dnia 29.09.2020r. (pdf, 285.85 KB)Protokół XXVII z dnia 29.10.2020r. (pdf, 482.22 KB)Protokół XXVIII z dnia 21.12.2020r. (pdf, 542.73 KB)Protokół XXIX z dnia 15.01.2021r. (pdf, 416.55 KB)Protokół XXX z dnia 26.02.2021r. (pdf, 386.60 KB)Protokół XXXI z dnia 18.03.2021r. (pdf, 402.26 KB)Protokół XXXII z dnia 29.03.2021r. (pdf, 288.71 KB)Protokół z XXXII sesji z dnia 29.03.2021r. (pdf, 304.36 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 1.99 MB)Protokół XXXIII z dnia 7.04.2021r. (pdf, 282.84 KB)Protokół z XXXIII sesji z dnia 7.04.2021r. (pdf, 290.78 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 3.47 MB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988