Zawidomienie o czynnościach ustalenia przebiegu linii brzegowej dla działki ewidencyjnej położonej w gmienie Besko, obręb Besko, oznaczonej w opweracie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 2000/14