Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidenycjnych obręb Pielnia