Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Raczkowej, gmina Sanok, oznaczoną jako działka nr 263