Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w jednostce ewidencyjnej miasto Sanok w obrębie ewidencyjnym Posada