Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków obręb Kamienne gmina Bukowsko