Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 2161/4 obręb Posada