Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Liszna jako działka numer 169/1