Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej do podziału oznaczonej jako działka nr 56 położonej w obrębie ewidencyjnym Nadolany, gm. Bukowsko.