Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.