Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości Sanoczek, gmina Sanok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 143/31